Първа реставрация reply

През 70-те години на 20-ти век е извършена реставрация, описаниа от Novak (1977). Част от стенописите са свалени и се съхраняват в НИМ. Скална църква "Света Марина" е обявена за  паметник  на  културата с  национално значение,  Д. В., бр.100/1969 г по Научно мотивирано предложение от Каменова, 1969.

Хаджийски (1985) публикува снимков материал, от който личи, че църквата е вече в руинно състояние. През лятото на 2006 г. от нивото на скалната площадка личаха само основите и част от олтара на източната стена.

library_music