Сградата reply

СградатаСкалната църква "Св. Марина" датира от края на XIII и началото на XIV век. Намира се на десния бряг на река Искър, срещу Карлуковския манастир.

Построена върху непристъпна скална площадка в ниша на около 20 м от нивото на реката, тя е изградена от местен ломен камък, свързан с хоросан. Има двускатен покрив с керамични керемиди. Еднокорабна, едноабсидна с размери 5 на 3 м. Стените й са дебели 60 см. На източната стена се намират две олтарни апсиди - малка и голяма. Сведения за този вид се черпят от останките, документация, книги и научни изследвания.

През 2006 г. красивият храм беше вече почти напълно разрушен от безбожници. Днес, когато посетите ''Света Марина'' ще видите черквата напълно възстановена в нейния първоначален вид, така като е изглеждала при своето построяване преди 7 века.

library_music